Prof. Dr. Yılmaz Bilsel

Prof. Dr. Yılmaz Bilsel  Prof. Dr. Yılmaz Bilsel, 1966 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru oldu. Üniversite yıllarında, genel cerrahiye olan ilgisinden dolayı, seçmeli stajını Newfounland Kanada’daki Clarenville Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yaptı.  1993 yılında genel cerrahi uzmanlık eğitimi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitimine …

REFLÜ  CERRAHİSİ

REFLÜ  CERRAHİSİ Gastroözofageal Reflü (GER) veya kısaca reflü hastalığı mide içeriğindeki asit-peptik mide sıvısının veya bazen alkali sekresyonların yemek borusu içine kaçışı sonucu ortaya çıkan semptomlar veya yemek borusundaki patolojik değişiklikler olarak tanımlanmıştır. Özofagusa geri kaçan mide içeriğinin yemek borusunda endoskopik olarak saptanan lezyonlara yol açmasına Reflü Özofajit denir. Buna karşılık bir hastada reflüye ait semptomlar var fakat endoskopik hasar …

OBEZİTE CERRAHİSİ

BARİATRİK CERRAHİ (Obezite Cerrahisi) Obezite nedir?  Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi ‘Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açan durum’ olarak tanımlamaktadır.. Normalde, yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturur. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda %30’un üzerine çıkması obezite olarak adlandırılır. Obezite, sadece çok yemekten kaynaklanan bir sorun olmadığı …