ÖZOFAGUS KANSERİ

ÖZOFAGUS (Yemek Borusu) KANSERİ

Yemek borusu kanseri sindirim sisteminin nispeten daha az görülen kanserlerinden biridir. Ancak son yıllarda reflü hastalığı olan hastalarda kanser öncüsü bir lezyon olan “Barrett Özofagusu” daha sık görülmekte ve bunun sonucunda da yemek borusu kanserlerinin görülme sıklığı giderek artmaktadır.

 

Yemek borusu kanserinin belirtileri nelerdir ?

Yemek borusu kanseri tanısı genellikle hastanın şikayetlerinden  yola çıkılarak konulur. Aşağıdaki belirtilerin bazılarının varlığı yemek borusu kanseri şüphesini uyandırmalıdır.

 • En sık görülen belirti yutma güçlüğüdür. Bu başlangıçta yutulan gıdaların yemek borusundan geçerken takılması şeklindedir. Başlangıçta daha çok katı gıdalar yutulamaz iken, zaman içinde hasta su dahi içemez hale gelebilir
 • Kusma veya yutulan gıdaların ağza geri gelmesi
 • Gıdaların yutulması sırasında ağrı oluşması
 • Kilo kaybı, zayıflama

 

Kimlerde daha sık görülür ?

 • İleri yaşlarda, özellikle 60-70 yaşından sonra
 • Erkeklerde
 • Kilolularda
 • Sigara içicilerinde
 • Alkol kullananlarda ve içecekleri (özellikle çay) çok sıcak halde tüketenlerde
 • Kronik reflü hastalığına bağlı Barrett özofagusu gelişenlerde
 • Akalazya olarak adlandırılan yutma güçlüğü hastalığında
 • Kazayla veya intihar amacıyla asit veya alkali madde içenlerde daha sık görülür

 

Tanı nasıl konur?

Yemek borusu kanserinin teşhisi için yemek borusunun ilaçlı filminin çekilmesi veya endoskopik olarak incelenmesi yeterli olmaktadır. Ancak hastalığın yayılımın derecesinin  anlaşılması için veya tedavi sonrası takibi amacıyla endoskopik ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR veya pozitron emisyon tomografi (PET) gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılmaktadır.

 

Özofagus kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Yemek borusu kanserinde en etkin tedavi yöntemi ameliyattır. Diğer tedavi yöntemleri kemoterapi veya radyoterapidir. Yemek borusu boyundan başlayıp, göğüs boşluğunda devam eder ve karın içine kadar uzanır. Bu konumu ve pek çok hayati organ ve damar ile yaptığı yakın komşuluk nedeniyle özofagus ameliyatlarının gerçekleştirilmesi diğer pek çok ameliyattan daha zordur. Kanserin yemek borusundaki yerine göre değişik ameliyat şekilleri kullanılır. Mideye çok yakın olan tümörlerde karından veya göğüs boşluğundan yapılan kesi ile yemek borusunun sadece alt kısmı çıkarılır. Çıkarma işlemini takiben mide göğüs boşluğu içinde geride kalan yemek borusu bölümü ile tekrar birleştirilir. Diğer bir ameliyat şekli yemek borusunun tamamının çıkarılmasıdır. Yemek borusu çıkarıldıktan sonra  hastaya midesinden veya kalın barsağından yeni bir yemek borusu yapılır. Ameliyat ağır bir ameliyat, hastalar da genellikle ileri yaşta olduklarından genellikle bu hastaların ek problemleri de vardır. Bu sebeple ameliyat sonrası dönem sıkıntılı geçebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için ameliyat indikasyonu ve ameliyat öncesi hazırlık çok dikkatli ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Ameliyat sonrasında çıkarılan parçanın patolojik değerlendirmesi neticesinde hastaya ek olarak radyoterapi veya kemoterapi de verilebilir.

 

Hastalık çok ilerlemişse neler yapılabilir?

Bazı durumlarda yemek borusundaki tümör çıkarılamaz. Bunun başlıca nedenleri;

 • Hastanın genel durumunun böyle ağır bir ameliyata izin vermemesi
 • Kanserin ameliyatla çıkarılmasının mümkün olmaması
 • Kanserin uzak organlara sıçramış olmasıdır.

Bu şekilde tümörü olduğu yerde bırakılan hastalarda bazen şikayetleri azaltmak veya tümörü bir miktar küçültmek amacıyla radyoterapi denenebilir. Bu esnada hastayı beslemek amacıyla tümörlü dokunun arasından geçen endoskopik bir stent konulabileceği gibi hastaya gastrostomi de (beslenme amaçlı mideye tüp yerleştirilmesi) açılabilir. Uygun vakalarda gastrostomi endoskopik (PEG) olarak da gerçekleştirilebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *