COVID-19 Salgınında Genel Cerrahi Uygulamaları

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve COVID-19 olarak adlandırılan virüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak 2020’de Pandemi olarak duyurulmuştur. COVID-19 ile temas etmiş hastaların tümünde enfeksiyonun şiddetli olmadığı ve hatta semptomsuz seyredebileceği de bilinmektedir. Bu kişilerde ya da yüksek şüpheli olgularda acil veya elektif cerrahi yapılmasını gerektiren hastalıklar olması durumunda hastayı ve cerrahı koruyacak önlemlerin nasıl alınması gerektiği konusunda farklı organizasyonlarca birçok bildirim yapılmıştır. Bizler de salgın süresince bu uyarılar doğrultusunda cerrahi uygulamalarımızı değiştirmek ve güncellemek durumunda kaldık.

Neler yaptığımızı kısaca özetlersek; Hastaların tümü için COVID-19 risk değerlendirmesi yapıp, şüpheli vakaları mutlaka test ettik. Test sonucu negatif çıksa bile tüm vakalara pozitifmiş gibi yaklaştık. Karın tomografisi çekilecekse, tetkike mutlaka Toraks BT’yi de ekledik. Elektif ameliyatları öteleyip, onkolojik ve acil vakalara öncelik verdik. Aerosalizasyonu azaltmak amacıyla nispeten uzun laparoskopik ameliyatlardan kaçındık. Açık ameliyatlarda da mutlaka duman emici kullandık. Cerrahi işlemlerde risk azaltıcı strateji kullandık; ostomilere (kolostomi, vs) öncelik vermek gibi… Apandisit ve kolesistit gibi sık karşılaştığımız vakalarda ise mümkün olduğunca konservatif kaldık. Endoskopik işlemlerden de sadece acil olanları gerçekleştirdik.

Umarız bu salgın mümkün olan en kısa sürede sonlanır ve bizler de bu durumun olumsuz etkilerinden kurtularak normal çalışma tempomuza geri döneriz.

Sağlıcakla kalın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *