COVID-19 Salgınında Genel Cerrahi Uygulamaları

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve COVID-19 olarak adlandırılan virüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak 2020’de Pandemi olarak duyurulmuştur. COVID-19 ile temas etmiş hastaların tümünde enfeksiyonun şiddetli olmadığı ve hatta semptomsuz seyredebileceği de bilinmektedir. Bu kişilerde ya da yüksek şüpheli olgularda acil veya elektif cerrahi yapılmasını gerektiren hastalıklar olması durumunda hastayı ve cerrahı koruyacak önlemlerin nasıl alınması gerektiği konusunda …

Obezite Cerrahisi Merkezi

HAKKIMIZDA Obezite yanlış beslenme, genetik faktörler, hormonal bozukluklar ve en önemlisi yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Yılda yaklaşık 3,5 milyon insan sadece fazla kilolar ve obezite nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Obezite kavramı dünya genelinde bir ölçüm sistemiyle sınıflandırılmıştır.  Kısaca VKI (vücud kitle indeksi) olarak adlandırılır. VKI 40 dan büyük hastalarda, VKI indeksi 35 den büyük olup Tip 2 …

Prof. Dr. Yılmaz Bilsel

Prof. Dr. Yılmaz Bilsel  Prof. Dr. Yılmaz Bilsel, 1966 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru oldu. Üniversite yıllarında, genel cerrahiye olan ilgisinden dolayı, seçmeli stajını Newfounland Kanada’daki Clarenville Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yaptı.  1993 yılında genel cerrahi uzmanlık eğitimi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitimine …

REFLÜ  CERRAHİSİ

REFLÜ  CERRAHİSİ Gastroözofageal Reflü (GER) veya kısaca reflü hastalığı mide içeriğindeki asit-peptik mide sıvısının veya bazen alkali sekresyonların yemek borusu içine kaçışı sonucu ortaya çıkan semptomlar veya yemek borusundaki patolojik değişiklikler olarak tanımlanmıştır. Özofagusa geri kaçan mide içeriğinin yemek borusunda endoskopik olarak saptanan lezyonlara yol açmasına Reflü Özofajit denir. Buna karşılık bir hastada reflüye ait semptomlar var fakat endoskopik hasar …

OBEZİTE CERRAHİSİ

BARİATRİK CERRAHİ (Obezite Cerrahisi) Obezite nedir?  Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi ‘Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açan durum’ olarak tanımlamaktadır.. Normalde, yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturur. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda %30’un üzerine çıkması obezite olarak adlandırılır. Obezite, sadece çok yemekten kaynaklanan bir sorun olmadığı …

MİDE KANSERİ

MİDE KANSERİ Mide kanserinin belirti ve bulguları nelerdir? Yemeklerden sonra midede rahatsızlık hissi mide kanserinin tek belirtisi olabilir. Karın ağrısı çok şiddetli değildir ve genellikle önemsenmez. Kilo kaybı, iştahsızlık ve çabuk doyma ise genellikle geç dönem bulgulardır. Midenin yemek borusuna komşu kısmındaki tümörlerde gıdaların yutulması esnasında zorluk, takılma hissi olabilir. Midenin ince barsakla birleştiği yerdeki tümörlerde ise kusma en belirgin …

MEME KANSERİ

MEME KANSERİ Genel bilgiler Meme bezi, meme başı çevresinde yer alan 15-20 lobdan oluşur. Memede süt salgısını yapan hücreler tarafından oluşturulan lobül adı verilen birimler birleşerek lobları meydana getirirler. Lobüller birbirlerine süt kanalları ile bağlıdır ve süt kanalları meme basına doğru birleşirler. Her memenin kan ve lenf damarları vardır. Lenf damarları lenf adı verilen renksiz, enfeksiyon ve hastalıklara karşı savaşmamızı …

PANKREAS KANSERİ

PANKREAS KANSERİ Çok zengin lenf ve sinir ağlarına sahip olan ve bulunduğu yer itibariyle de zor belirti veren pankreas kanseri, erken dönemde yakalanması oldukça zor olan bir kanser türüdür. Midenin arkasında enlemesine yerleşmiş sünger kıvamında bir organdır. Baş kısmı oniki parmak barsağıyla, kuyruk kısmı ise dalakla komşudur. Çeşitli hormonlar ve enzimler salgılamakla yükümlü olan pankreas, salgıladığı İnsülin ve Glukagon hormonları …

KOLON ve REKTUM KANSERLERİ

KOLOREKTAL (Kolon ve Rektum) KANSERLERİ Kolorektal kanserler (kalın bağırsak ve rektum) erkek ve kadınların en sık görülen kanserlerden biridir. Görülme sıklığı %6 civarındadır. Geçtiğimiz on yıl içinde kalın barsak kanserlerin tanı ve tedavisinde çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde hem hastaların yaşam süreleri belirgin  şekilde uzamış,  hem de yaşam kalitesi yükseltilmiştir. Şunu bilmek gerekir ki; erken davranıldığı taktirde kolorektal …

FITIK CERRAHİSİ

FITIK CERRAHİSİ Fıtık karın içindeki bir organın karın duvarındaki zayıf bir noktadan dışarı doğru çıkmasıdır. Bu zayıf noktalar en çok kasıklar, göbek ve varsa ameliyat kesi yerleri olduğu için fıtıklar en çok bu bölgelerde oluşur. Kasık fıtığı (inguinal herni) Göbek fıtığı (umblikal herni) Kesi fıtığı (insizyonel herni) Yeni doğan bebeklerdeki göbek fıtıkları hariç bu hastalıkların kesin tedavisi sadece ameliyat ile sağlanır. …