MİDE KANSERİ

MİDE KANSERİ Mide kanserinin belirti ve bulguları nelerdir? Yemeklerden sonra midede rahatsızlık hissi mide kanserinin tek belirtisi olabilir. Karın ağrısı çok şiddetli değildir ve genellikle önemsenmez. Kilo kaybı, iştahsızlık ve çabuk doyma ise genellikle geç dönem bulgulardır. Midenin yemek borusuna komşu kısmındaki tümörlerde gıdaların yutulması esnasında zorluk, takılma hissi olabilir. Midenin ince barsakla birleştiği yerdeki tümörlerde ise kusma en belirgin …

MEME KANSERİ

MEME KANSERİ Genel bilgiler Meme bezi, meme başı çevresinde yer alan 15-20 lobdan oluşur. Memede süt salgısını yapan hücreler tarafından oluşturulan lobül adı verilen birimler birleşerek lobları meydana getirirler. Lobüller birbirlerine süt kanalları ile bağlıdır ve süt kanalları meme basına doğru birleşirler. Her memenin kan ve lenf damarları vardır. Lenf damarları lenf adı verilen renksiz, enfeksiyon ve hastalıklara karşı savaşmamızı …

PANKREAS KANSERİ

PANKREAS KANSERİ Çok zengin lenf ve sinir ağlarına sahip olan ve bulunduğu yer itibariyle de zor belirti veren pankreas kanseri, erken dönemde yakalanması oldukça zor olan bir kanser türüdür. Midenin arkasında enlemesine yerleşmiş sünger kıvamında bir organdır. Baş kısmı oniki parmak barsağıyla, kuyruk kısmı ise dalakla komşudur. Çeşitli hormonlar ve enzimler salgılamakla yükümlü olan pankreas, salgıladığı İnsülin ve Glukagon hormonları …

KOLON ve REKTUM KANSERLERİ

KOLOREKTAL (Kolon ve Rektum) KANSERLERİ Kolorektal kanserler (kalın bağırsak ve rektum) erkek ve kadınların en sık görülen kanserlerden biridir. Görülme sıklığı %6 civarındadır. Geçtiğimiz on yıl içinde kalın barsak kanserlerin tanı ve tedavisinde çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde hem hastaların yaşam süreleri belirgin  şekilde uzamış,  hem de yaşam kalitesi yükseltilmiştir. Şunu bilmek gerekir ki; erken davranıldığı taktirde kolorektal …

FITIK CERRAHİSİ

FITIK CERRAHİSİ Fıtık karın içindeki bir organın karın duvarındaki zayıf bir noktadan dışarı doğru çıkmasıdır. Bu zayıf noktalar en çok kasıklar, göbek ve varsa ameliyat kesi yerleri olduğu için fıtıklar en çok bu bölgelerde oluşur. Kasık fıtığı (inguinal herni) Göbek fıtığı (umblikal herni) Kesi fıtığı (insizyonel herni) Yeni doğan bebeklerdeki göbek fıtıkları hariç bu hastalıkların kesin tedavisi sadece ameliyat ile sağlanır. …

OBEZİTE AMELİYATLARI

BARİATRİK CERRAHİ (Obezite Cerrahisi – Tüp Mide)   Obezite nedir?  Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi ‘Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açan durum’ olarak tanımlamaktadır.. Normalde, yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturur. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda %30’un üzerine çıkması obezite olarak adlandırılır. Obezite, sadece çok yemekten …

ÖZOFAGUS KANSERİ

ÖZOFAGUS (Yemek Borusu) KANSERİ Yemek borusu kanseri sindirim sisteminin nispeten daha az görülen kanserlerinden biridir. Ancak son yıllarda reflü hastalığı olan hastalarda kanser öncüsü bir lezyon olan “Barrett Özofagusu” daha sık görülmekte ve bunun sonucunda da yemek borusu kanserlerinin görülme sıklığı giderek artmaktadır.   Yemek borusu kanserinin belirtileri nelerdir ? Yemek borusu kanseri tanısı genellikle hastanın şikayetlerinden  yola çıkılarak konulur. …

TİROİD KANSERİ

TİROİD KANSERİ Tiroid bezinin hücrelerinden köken alan kanserlere tiroid kanserleri denir. Toplumda görülme sıklığı % 4.2′dir. Hayat boyunca kadınlarda tiroid kanseri riski yaklaşık % 0.7, erkeklerde ise % 0.25′tir. Dört gruba ayrılır: Papiller kanser Foliküler kanser Medüller kanser Anaplastik kanser Papiller ve foliküler kanserler iyi diferansiye kanserler olarak adlandırılır. Gecikmeden doğru tanı konulup tedavi metodları eksiksiz uygulandığında bu kanserler % …

HEKİM ve PARA

Hasta ile hekimin baş başa olduğu muayene anı, dört perdelik bir trajediye benzer. Birinci perde: İki insan karşılıklı birbirini ölçüp biçer ve ortak noktalar bulmaya çalışır. İkinci perde: Hasta giysilerini çıkarır ve çıplak bedenini muayene etsin diye hekime sunar. Üçüncü perde: Hasta giyinir. Düşünceler paylaşılır, sırlar verilir. Hekim açıklama yapar, öğüt verir, hastayı yatıştırır; fakat drama henüz sona ermemiştir. Oldukça …

YAŞAMAYA DAİR

Yaşamak şakaya gelmez, Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın yani, o derecede, öylesine ki, mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut, kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuarda insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse …