OBEZİTE AMELİYATLARI

BARİATRİK CERRAHİ (Obezite Cerrahisi – Tüp Mide)   Obezite nedir?  Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi ‘Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açan durum’ olarak tanımlamaktadır.. Normalde, yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20’sini, kadınlarda ise %25-30’unu yağ dokusu oluşturur. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda %30’un üzerine çıkması obezite olarak adlandırılır. Obezite, sadece çok yemekten …

ÖZOFAGUS KANSERİ

ÖZOFAGUS (Yemek Borusu) KANSERİ Yemek borusu kanseri sindirim sisteminin nispeten daha az görülen kanserlerinden biridir. Ancak son yıllarda reflü hastalığı olan hastalarda kanser öncüsü bir lezyon olan “Barrett Özofagusu” daha sık görülmekte ve bunun sonucunda da yemek borusu kanserlerinin görülme sıklığı giderek artmaktadır.   Yemek borusu kanserinin belirtileri nelerdir ? Yemek borusu kanseri tanısı genellikle hastanın şikayetlerinden  yola çıkılarak konulur. …

TİROİD KANSERİ

TİROİD KANSERİ Tiroid bezinin hücrelerinden köken alan kanserlere tiroid kanserleri denir. Toplumda görülme sıklığı % 4.2′dir. Hayat boyunca kadınlarda tiroid kanseri riski yaklaşık % 0.7, erkeklerde ise % 0.25′tir. Dört gruba ayrılır: Papiller kanser Foliküler kanser Medüller kanser Anaplastik kanser Papiller ve foliküler kanserler iyi diferansiye kanserler olarak adlandırılır. Gecikmeden doğru tanı konulup tedavi metodları eksiksiz uygulandığında bu kanserler % …

HEKİM ve PARA

Hasta ile hekimin baş başa olduğu muayene anı, dört perdelik bir trajediye benzer. Birinci perde: İki insan karşılıklı birbirini ölçüp biçer ve ortak noktalar bulmaya çalışır. İkinci perde: Hasta giysilerini çıkarır ve çıplak bedenini muayene etsin diye hekime sunar. Üçüncü perde: Hasta giyinir. Düşünceler paylaşılır, sırlar verilir. Hekim açıklama yapar, öğüt verir, hastayı yatıştırır; fakat drama henüz sona ermemiştir. Oldukça …

YAŞAMAYA DAİR

Yaşamak şakaya gelmez, Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın yani, o derecede, öylesine ki, mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut, kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuarda insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse …